“En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen”

Mattheüs 14:14