“Gaat in door de enge poort; want wijd is de poort,
en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door dezelve ingaan;
Want de poort is eng, en de weg is nauw,  die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.”

Mattheüs 7:13 en 14