Welkom bij zendingsorganisatie Voice of Hope

Voice of Hope heeft als doel, Gods Woord, het Evangelie van Gods vrije genade te brengen aan mensen die het niet kennen of (mogen) hebben. Door Gods leiding en macht worden er deuren geopend. Zo wordt er gewerkt in Kazachstan, onder de vervolgde christenen in Afghanistan en naar hoop zoekende vluchtelingen in Italië.

Presentatie

Links

Help mee

Nieuws

“En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen”

Mattheüs 14:14

PROJECTEN

Sicilie

Maandelijks proberen honderden vluchtelingen uit Afrika en het Midden Oosten via de Middellandse Zee Europa te bereiken. Wat is hun toekomst en wat is hun hoop?

Kazachstan

Wij kunnen het ons eigenlijk nauwelijks voorstellen wat het is om geen eigen Bijbel te mogen hebben. Toch zijn er landen in deze wereld waar het verboden is.

Afghanistan

Heeft God dit land verworpen en overgegeven aan de ondergang? Daar waar voor ons mensen de enige hoop verdwijnt, is God nog niet klaar met Zijn werk.

Duitsland

Duitsland is zendingsland geworden. Door middel van lectuur projecten, geeft Voice of Hope ook in Duitsland de leer van vrije genade door.

.

Actie

Door verschillende scholen en kerken worden er acties georganiseerd om het werk van Voice of Hope mogelijk te maken. Lees hier meer!

.

© Copyright - Stichting Voice of Hope
German