Welkom bij zendingsorganisatie Voice of Hope

Het doel van Voice of Hope is om Gods Woord, het Evangelie van Gods vrije genade te brengen tot mensen die het niet kennen of die op zoek zijn naar de waarheid. Stichting Voice of Hope ziet haar voornaamste taak in Duitsland – in de opbouw van de Reformierte Gemeinde in Reichshof en de verspreiding van Bijbelgetrouwe lectuur, in Bijbelseminars en in evangelisatie onder de plaatselijke bevolking en vluchtelingen. Daarnaast worden zendelingen in Kazachstan en vervolgde christenen in Afghanistan ondersteund. Door Gods genade is Voice of Hope ook in staat Bijbels en christelijke lectuur naar Siberië, Roemenië, Kazachstan, Sicilië en Sierra Leone te sturen.

Help mee

Presentatie

Links

“En Jezus uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen”

Mattheüs 14:14

PROJECTEN

Kazachstan

Wij kunnen het ons eigenlijk nauwelijks voorstellen wat het is om geen eigen Bijbel te mogen hebben. Toch zijn er landen in deze wereld waar het verboden is.

Afghanistan

Heeft God dit land verworpen en overgegeven aan de ondergang? Daar waar voor ons mensen de enige hoop verdwijnt, is God nog niet klaar met Zijn werk.

Duitsland

Duitsland is zendingsland geworden. Door middel van lectuur projecten, geeft Voice of Hope ook in Duitsland de leer van vrije genade door.

.

German