Want het koninkrijk is des HEEREN, en Hij heerst over de heidenen.

Psalm 22: 29