Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben?

En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben?

En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?

Romeinen 10:14