Bidt dan de Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote

Math. 9:38