Vertellingen bij de Bijbel, ook voor de Duitse kinderen…?!

De in Nederland bekende serie met boekjes “Vertellingen bij de Bijbel” geschreven door ds. C.J. Meeuse, willen we ook graag beschikbaar stellen voor de kinderen (en hun ouders) in Duitstalige landen. In het najaar van 2017 willen we de volgende 4 titels uitgeven:

  • De eerste mensen –schepping
  • Wie krijgt de zegen – Jakob en Ezau
  • Een kind is ons geboren – Kerstfeest
  • Het mooiste koninkrijk – gelijkenissen van de Heere Jezus, deel 1

Deze vier onderwerpen geven in Duitsland veel discussie, daarom willen wij de kinderen graag de waarheid voorhouden.

De evolutietheorie wordt overal geleerd, ook op de scholen.

De leer van de uitverkiezing roept veel strijd en vragen op; in dit boekje komt duidelijk het Heilsplan van God met de mensen naar voren, niemand veranderd dat én ondanks alles houdt God Jakob vast – God blijft Zijn verbond trouw.

Het kerstfeest is een traditie geworden, zonder inhoud. In dit verhaal wordt beschreven dat God mens werd. Hierdoor kunnen de kinderen de ware geschiedenis, het echte verhaal, leren.

Bij de gelijkenissen van de Heere Jezus gaat het niet om een bepaalde gebeurtenis maar juist om de vrucht in ons leven.

De teksten zijn door Voice of Hope in het hedendaags Duits overgezet.

Helpt u mee om deze uitgaven mogelijk te maken door financieel bij te dragen aan de drukkosten? Alvast heel hartelijk dank!

Klik hier voor meer informatie