John Bunyan Stichting

Een gevangene van Christus

Pauls was in de gevangenis, omdat hij in Christus geloofde en Hem predikte. Vanuit het gezicht van de Romeinen was Paulus een Romeinse gevangene, die aan Romeinse soldaten vastgeketend was. Vanuit het gezicht van Paulus waren deze soldaten zíjn gevangenen! Het resultaat van deze gevangenschap was, dat hij tegenover hen een vrijmoedig getuigenis geven kon en tijd vond om brieven aan de gemeenten te schrijven. Hoe moeilijk het op het eerste gezicht ook lijken mag om iemand met het Evangelie te bereiken: Er is geen enkele situatie waarin het onmogelijk is, de Heere te dienen.

Ondanks muren, slot en grendel

John Bunyan (1628-1688) verging hetzelfde. God had hem geroepen Zijn Woord te verkondigen. Maar de wet van Engeland schreef voor, dat alle kerken zich moesten uniformeren en alle predikanten zich moesten onderwerpen aan de bepalingen van de Anglicaanse Staatskerk. Aangezien Bunyan niet tot de Staatskerk behoorde, zich er ook niet bij aansloot en het daaropvolgende preekverbod verachte, werd in totaal driemaal gevangengenomen. Echter muren, slot en grendel kon hem niet houden, omdat zijn opdracht van God kwam en Hij ook Zijn plan volvoerde. Tijdens zijn gevangenschap, die in totaal twaalf en half jaar duurde, had hij tijd om meerdere boeken te schrijven. De “Christenreis naar de eeuwigheid” is het meest bekendste en zelfs na de Bijbel het meest gelezen boek ter wereld.

Alhoewel hij een eenvoudige man was met weinig scholing, worden zijn werken gekenmerkt door diepte ervan. Het zijn indrukwekkende geschriften. Koning Charles II uit Engeland vroeg een aan John Owen, een voorname theoloog, waarom hij zo graag de preken van een ongeleerde ketellapper hoorde. Hij antwoorde: “Ik wil al mijn geleerdheid wel inruilen, indien ik Christus zo verkondigen kon, als deze eenvoudige ketellapper uit Bedfort!”

Een zegen voor vele generaties

God zegende Bunyan en zijn werk is tot een grote zegen geworden voor vele, door vele generaties heen – intussen meer dan 300 jaar.  Toch zijn deze kostbare werken, in veel landen, grotendeels in de vergetelheid geraakt. Ook zijn de meeste zich vandaag de dag niet meer bewust van de grote waarde van de inhoud.  “Christenreis naar de Eeuwigheid” bijvoorbeeld, geeft in beeldspraak de enige Bijbelse weg ter zaligheid aan, wat vandaag helaas maar weinig meer gewaardeerd wordt.

De John Bunyan Stichting, opgericht in de jaren tachtig, verspreidt door de werken van de John Bunyan, met grote ijver het Evangelie in verschillende landen en talen. Zij hebben onder andere “De Christen- en Christinnereis naar de eeuwigheid”, “De Heilige Oorlog” en “Genade in Overvloed”, een samenvatting van de autobiografie van Bunyan, uitgegeven. Sinds enige tijd ondersteunen zij ook de Zendingsorganisatie Voice of Hope met lectuur en uitgaven.  De bovengenoemde titels, zijn in samenwerking, ook uitgegeven in het Duits. Deze kunt u hieronder vinden.

De Duitse uitgaven zijn te bestellen bij: www.voiceofhope-shop.de of via [email protected] (Kan in het Nederlands)