Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

In ons zendingswerk ervaren we, dat God ons ter rechten tijd, trouwe mensen ons ter zijde stelt. Al lang voordat Hij ons wijst op een nood of ons een nieuwe opdracht toevertrouwd, heeft Hij al voor de oplossing gezorgd of had Hij daartoe deuren geopend. In de achterliggende jaren had Hij een samenwerking tussen gemeenten, uitgeverijen en stichtingen gewerkt, waar we aan kunnen zien hoe God alles wonderlijk samenbrengt.

Een voorbeeld hiervan is de stichting: „Vrienden van Heidelberg en Dordrecht“
Sinds de oprichting in 2003 zetten de mensen van deze stichting zich ervoor in, dat preken, lectuur en voor een deel ook levensbeschrijvingen, van getrouwe verkondigers uit “oude tijden” weer in het Duits beschikbaar zijn.
Wie kent niet – John Bunyan, Matthew Henry, Maarten Luther, Tomas Watson, John Owen, Jonathan Edwards, Friederich W. Krummacher, Herman F. Kohlbrugge en vele andere verkondigers van het Woord Gods?!
De Heere had deze mannen enkele honderden jaren geleden gebruikt, om Zijn gemeente in hun tijd, de Waarheid de prediken. Veel van deze preken zijn opgeschreven, sommige daarvan zijn in vergetelheid geraakt en andere zijn nog niet eerder in het Duits verschenen.
De stichting ziet het als hun opdracht om deze werken te vertalen en uit te geven voor het Duitstalige gebied. God heeft hen in het bijzonder het verlangen in het hart gegeven, dat wat zij uit Zijn Woord ontvangen hebben, niet alleen aan die mensen door te geven die het nog niet kennen, maar ook aan hén terug te geven, die het verloren hebben. Daarbij ligt het zwaartepunt op het behouden van verloren zielen. In het bijzonder de treurige situatie in de Duitse gemeenten in onze tijd, spoort hen aan, gezond geestelijk voedsel aan te bieden.
Dit verlangen delen we met hen en God heeft het mogelijk gemaakt om in samenwerking met hen enkele preken, boeken en een luisterboek, alsook seminars te realiseren. Een ander deel van onze samenwerking was bovendien een bijeenkomsten waarin we met elkaar nadachten over belangrijke onderwerpen voor het werken in Gods Koninkrijk. Ook de lezing van ds. G.J. van Aalst, die hij gehouden heeft op de Zendingsdag van Voice of Hope in 2015 is schriftelijk uitgegeven. Als God het wil en wij leven, hoopt hij deze lezing op de Voice of Hope- Konferenz in November 2016, voort te zetten.