In het geloof dat Gods Woord niet ledig weerkeert, hebben we 5.000 Russische Bijbels naar Kazachstan gestuurd, om daar uitgedeeld te kunnen worden, opdat God met Zijn Woord dát doet wat Hem behaagt. Graag berichten we u ook iets over de verspreiding van de Bijbels.

Bijbels voor gelovigen

Er vertoont zich in Kazachstan een ander beeld; men hoort andere gebeden van de gelovigen. Hun smeekgebed om een eigen Bijbel is veranderd in een dankgebed; in plaats van met lege handen komen zij nu met een Bijbel naar de kerkdienst en lezen zij daarin. Het was een genadegeschenk, een grote zegen, waarvoor God zelf gezorgd heeft.

Evangelisatie

De zendingsfamilie kan de Bijbels op veelvuldige manier uitdelen.

Ze verkondigende het Evangelie en deelde daarbij Bijbels uit, ze gaven Bijbels aan gemeenten en deelde ze uit aan mensen in revalidatie klinieken en afkickcentra voor drank- en drugsverslaafden.

Een voorbeeld hiervan is een kleine gemeente die aangaf 500 Bijbels uit te willen delen. Ieder gemeentelid werd ertoe aangespoord om minstens één ongelovige buurman of bekende een Bijbel te schenken en met hem uit deze Bijbel te spreken. Deze gemeente heeft met vreugde meegedeeld alle 500 Bijbels te hebben uitgedeeld. En niet alleen het uitdelen maar ook het spreken met anderen over Gods Woord geeft hen vrede in het hart.

Verblijdt u zich met ons en laten wij God erkennen voor die vele Bijbels die uitgedeeld mochten worden en nog uitgedeeld worden en dat Hij de honger naar Zijn Woord schenkt.

Beste zendingsvrienden, bid voor Gods werk door Zijn Woord in Kazachstan, om moed en standvastigheid voor de zendelingen en om een verlevendiging eerst onder de gelovigen en dan ook voor het hele land.

„Voorts, broeders, bidt voor ons, opdat het Woord des Heeren zijn loop hebbe, en verheerlijkt worde, gelijk ook bij u.” 

(2 Thessalonicenzen 3:1)