Evangelisatie kalenders voor vluchtelingen

Eind december 2015 heeft Voice of Hope onder de vluchtelingen meer dan 12.000 Evangelisatie kalenders verspreid onder de vluchtelingen in Sicilië. Omdat de kalender er niet als een Bijbel uitziet, werd deze ook met dankbaarheid aangenomen door veel moslims. Toen we later verschillende kampen opnieuw bezochten, zagen we de kalenders boven hun bed hangen, juist ook bij de moslims!

De kalenders zijn vooraf  met de kleding op pallets naar Sicilië verstuurd. Ter plaatse zijn we met twee auto’s naar zoveel mogelijk kampen gereden om alles uit te delen. Daarnaast hebben we op plaatsen waar veel vluchtelingen zijn, zoals rondom het treinstation, kalenders uitgedeeld. Dit alles met behulp van een aantal vrijwilligers (vluchtelingen!) die ons hierin graag wilde bijstaan.

De beelden geven u een indruk het uitdelen en verspreiden van de kalenders.