Bijbeltransport aangekomen

Wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen wat het betekent om geen eigen Bijbel te hebben. Toch vanwege de vervolging in Kazachstan is het moeilijk om aan een Bijbel te komen. Men is erg blij over het bezit van het Nieuwe Testament of over het hebben van één van de Evangeliën. In het geheim wordt eruit gelezen. Tijdens ons bezoek aan één van de huisgemeenten hoorde we hoe vurig er gebeden werd om een eigen Bijbel.

De Heere heeft het mogelijk gemaakt om in samenwerking met de Gereformeerde Bijbelstichting 5.000 Russischtalige Bijbels naar Kazachstan te versturen.

Van te voren wisten we dat het transport niet zonder risico zou zijn, maar we mochten het overgeven in de handen van Hem, die alle dingen regeert en bestuurd. Vele jaren was het mogelijk Bijbels en andere lectuur het land in te brengen, sinds enkele jaren is dit zo goed als onmogelijk geworden.

Een maand na het versturen ontvingen we het bericht dat het transport aangekomen was bij de Douane.  Nu moesten de Bijbels door hen nog vrijgegeven worden, maar we geloofde dat de Heere de Bijbels daar zou brengen waar Hij ze hebben wilde.

Drie weken nadat het transport was aangekomen ontvingen we opnieuw bericht. De douane van Kazachstan heeft de Bijbels vrijgegeven! De Heere heeft op een bijzondere manier deuren geopend, die voor ons mensen schenen dicht te zijn. Hij heeft de harten van mensen geneigd, tot wat Hij wil.