“Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; …”

2 Korinthe 5:20