Actie Hoornbeeck college afgerond

Op 14 juni 2017 was de officiële afronding van de geweldige actie. In totaal is het prachtige bedrag opgehaald van ruim € 10.000 !

Docenten en studenten, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet, het geld zal besteed worden voor de zendingspost op Sicilië en Bijbelgetrouwe lectuur voor Duitsland.

Aan de rechterzijde ziet u nog een aantal foto’s van de afrondingsbijeenkomst.


Hieronder informatie over de actie en reisverslagen:

Het Hoornbeeck College Apeldoorn organiseert dit cursusjaar allerlei acties om geld op te halen voor Missionswerk Voice of Hope.

Al voordat de actie officieel van start ging door het geven van een presentatie over de zendingsprojecten die Voice of Hope doet, was de het eerste geld al binnen gehaald door een frikandellen actie in de pauze.

De studenten gaan enthousiast aan de slag en organiseren allerlei evenementen en activiteiten. Van fietstocht naar Gummersbach in Duitsland (waar de organisatie is) tot een benefietendiner. Van rommelmarkt tot “maak van je thuis een restaurant” en nog veel meer. Krentenbroden, oliebollen, boeken en cd’s… er is van alles te koop! En de studenten helpen u graag bij het verkopen van dat waar u vanaf wilt op Marktplaats. En wat denkt u van een sponsoring voor “ik zonder mobiel” of het organiseren van een gemeente- of jongerenavond, of dat karweitje wat nog altijd moest gebeuren…. Of uw/jouw mooiste (vakantie)foto voor een euro online laten plaatsen zodat iedereen deze bekijken kan!

We houden u de komende tijd op de hoogte van alle activiteiten.

Studenten van het Hoornbeeck College Apeldoorn: heel veel succes gewenst!

Zes studenten en twee docenten zijn eind december meegweest naar Sicilie om Bijbels en hulppakketten uit te delen aan de bootvluchtelingen. Een aantal reiservaringen van hen kunt u hieronder lezen.

Ik heb deze prachtige reis als zeer indrukwekkend en mooi ervaren.

Woensdag is mij het meeste bijgebleven. Toen hebben we een vluchtelingenkamp bezocht met 7000 vluchtelingen. Op een gegeven moment waren de Bijbels en pakketten op terwijl er nog veel mensen waren. Dit voelde niet zo goed en ik had het gevoel dat ik terug moest komen. Wat mij het meeste aangesproken heeft is Daniël. Hij gaat elke dag op zijn fiets of met het OV naar kampen toe om God’s woord te vertellen. Ik vind het heel fijn dat ik deze reis heb mogen maken en ik heb mogen inzien dat deze mensen echt hulp nodig hebben.

Het heeft een aantal dagen geduurd voordat ik alle indrukken verwerkt had, en kan ik terugkijken op een mooie ervaring.

Ik kijk terug op een mooie en gezellige week met iedereen. Wat me het meest is bijgebleven was de woensdag, toen we naar het eerste hulp vluchtelingenkamp zijn geweest.

De mensen stonden in de rij om het Woord van God te krijgen en waren teleurgesteld toen alles op was. Ik vond het ook heel bijzonder dat de vluchtelingen de Bijbel (bijna) belangrijker vonden dan het krijgen van een pakketje die ook werden uitgedeeld. In Nederland schamen wij ons er vaak voor om ons geloof te uiten, maar daar geven ze ieder beetje wat ze elke keer krijgen, door. Heel bijzonder!
Daarnaast was het een fijne groep om deze ervaring mee te delen!

De reis naar Sicilië was indrukwekkend.

Wat mij het meest bijgebleven is, is de geestelijke nood. Wat een roep om Bijbels, maar ook een vraag naar onderwijs. Opmerkelijk was onze ervaring in het eerste kamp dat we bezochten. De deuren leken dicht te zitten, maar gingen plotseling open We konden zelfs een poosje bij elkaar komen in een zaaltje, waar Gods Woord open mocht gaan. Bijzonder hoe sommige mannen daar heel eenvoudig vertelden, hoe hun leven veranderd was, nadat ze in aanraking waren gekomen met de Gods Woord.

De eenzame positie van christenen in sommige kampen heeft me geraakt. Hoe blij was dat ene meisje, dat ze weer even in aanraking gebracht werd met mensen die met haar spraken over Gods Woord. Wat was die man uit Libië blij met een Bijbel. Ongetwijfeld had hij vroeger in Afrika een Bijbel gehad. Maar al zijn bezittingen waren verdwenen. Ingrijpend ook te merken hoe jonge jongens en meisjes hun vader, moeder, broers en zusjes kwijt waren.

In een van de kampen wilden enkele moslimmeisjes weglopen toen er een gebed gedaan werd. Nadat we zeiden, dat er ook voor hen gebeden zou worden, kwamen ze terug. Er is met hen gesproken over onze gemeenschappelijke vader, Adam. In hem zijn we verloren. Maar nu is Christus gekomen, de tweede Adam, in Wie er behoud is voor de grootste zondaar. Het was maar kort, maar met grote aandacht werd er geluisterd.

In een van de kampen was er ruimte om in alle rust na te denken over de brede en de smalle weg. We konden een inleiding hierover houden en aan de hand van een plaat enkele Bijbelgedeelten nazoeken. De mannen waren onder de indruk en stelden vragen. Sommigen wilden weten hoe ze van hun zonden af konden komen.

Op een van de kampen was er een meisje dat nauwelijks bereikbaar leek. Misschien wel getraumatiseerd Onverwacht kregen we een gesprek. Ze leest elke dag uit de Bijbel en probeert ook dagelijks te bidden. Eerlijk vertelde ze dat ze van zichzelf de brede weg kiest. Ik heb haart toen geantwoord, dat ik ook voor die weg gekozen heb en van mezelf niet anders doe. Verbaasd keek ze me aan, alsof ze zeggen wilde: ‘Vertel is eens verder.’ Ik heb geprobeerd iets te vertellen over het wonder dat God vanuit Zijn eeuwige liefde ook gekozen heeft. Er is een eeuwig welbehagen. Daarom kunnen er zondaren zalig worden. Er is een weg terug voor de grootste zondaar.

In Palermo hebben we een examen bijgewoond. Toen we in de stad waren moest ik denken aan de woorden: ‘Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is.’ In het nauwe straatje, waar een eenvoudige garagebox gevonden is, om bij elkaar te zijn, rijdt af en aan een Smart met enorme geluidsboxen: ‘Dance with the devil’.

In die garagebox werden enkele mannen bevraagd op grondbeginselen van Gods Woord. In de achterliggende weken heeft Daniel, de medewerker van Voice of Hope, hen onderwijs gegeven. Helaas zit satan niet stil. Hij probeert de Bijbelse leer te verduisteren. Ik was er getuige van hoe Daniel aangevallen werd vanuit een charismatisch-evangelische hoek. Een gelovige zou volgens deze persoon vrijwel tot een staat van zondeloosheid kunnen komen. Standvastig doorstond Daniel deze aanval en wist deze te weerleggen. Bijzonder was het om te horen hoe hij daarin bijgevallen werd door een aantal van zijn leerlingen. Een van de mannen, zelf crimineel geweest in Afrika, stemde er van harte mee in, dat hij elke avond weer als een arme zondaar op zijn knieën moest. Wat kun je je verbonden voelen, als je die bekende klanken hoor in deze stad.

De hartelijke omgang met Daniel, Niko, Leonard en Lydia en de studenten heeft me goed gedaan. Ik heb veel van hen geleerd.