Was jeder Christ wissen muss …

John Owen

Vestig uw geloof in Jezus Christus zoals Hij in het evangelie wordt beschreven.
Kijk naar Hem terwijl Hij bidt, bloedt en sterft onder het gewicht van uw zonden.
Laat deze gekruisigde Verlosser in uw hart leven door geloof.

JOHN OWEN

We leven in een tijd waarin iemand niet meer over zonde durft te praten, omdat niemand de eigenwaarde van mensen wil schaden.
Sommige christenen zoeken bevrijding; Anderen echter zien niet dat hun eigen zonde de reden zijn van hun persoonlijk leed.

In zijn boek toont John Owen heel duidelijk en bovenal Bijbels de oorzaken van ons falen,  in verleidingen, maar ook hoe een christen kan zegevieren over zonde.

Hij maakt duidelijk dat de christen alleen door de genade van God kan bevrijd worden van de macht van de zonde.

Klik hier voor meer informatie

Deze bevrijding is de basis voor de gelovige om een ​​zegevierend leven te leiden naar de glorie van God.