Vor Gottes Thron

Liederen tot eer van God met viool en piano – instrumentaal

Rustige en harmonieuze muziek met nieuwe en traditionele liederen.

VOH-opnamestudio

Productie: Niko Derksen
Audiotechniek: Kornelius Dück

Is er een grotere geborgenheid, dan in de zekerheid te leven, door God gerechtvaardigd te zijn? De diepste vrede, de grootste vreugde en de grootste rijkdom ligt in deze belofte. Alleen door de gave van God, door Zijn eniggeboren Zoon, kon de aan de eis van God voldaan worden. Door de kruisdood heeft Jezus de schuld gedragen van hen, die in Zijn Naam geloven.

Muziek wordt niet alleen door noten bepaald, maar ook door dat, wat er tussendoor gebeurt. Deze geborgenheid is terug te vinden in de liederen van deze opname. Niet virtuositeit is hier het hoogste gebod, maar de eenvoud in de melodieën, die de solisten de ruimte biedt voor een gevoelvolle interpretatie. De Ierse melodieën zijn onmiskenbaar en worden ook op de juiste manier gespeeld. Soms ervaar je de viool als een fiddle, met veel pracht en glissando, soms klinkt ze als de doedelzak – doordringend en toch ook weer mooi. Daarbij functioneert de pianobegeleiding als een passend kader bij een mooi schilderij.

Hier bestellen