Bijbelverspreiding

De Russischtalige Bijbels worden ook in revalidatiecentra en in afkickcentra voor drank- en drugsverslaafden in Kazachstan uitgedeeld.

Regelmatig worden deze centra door broeders uit de gemeente bezocht om aan die mensen Gods Woord te verkondigen.

Zij nemen de Bijbels dankbaar in ontvangst aan. Het is verwonderend hoe graag zij daarin lezen en vele vragen stellen. God werkt in de harten van deze mensen. Hij schenkt deze mensen de mogelijk om van Christus te horen en geeft de broeders van de gemeente de gelegenheid om met hen over Zijn Woord te spreken. Wij weten, dat Gods Woord niet leeg terugkeert. Deze belofte is een grote bemoediging.

Misschien ben u wel bang om een Bijbel uit te delen, omdat we bespot of veracht worden; in Kazachstan moet een gelovige op vervolging rekenen. Gods kinderen, die uit een moslimfamilie komen, worden zeer benauwd. Bij de regering en een groot deel van de bevolking zit het communisme nog in het bloed. Daar kan een krachtig getuigenis van een gelovige snel tot een groot gevaar worden.